REGULAMIN ECOPRALNI
Regulamin określający warunki przyjęcia odzieży do czyszczenia

1. Pralnia przyjmuje do prania chemicznego wyłącznie odzież posiadającą oznakowanie fabryczne PA wskazujące na sposób prania chemicznego.
2. Termin wykonania usługi od momentu odebrania odzieży przez pralnię wynosi 24 godziny.
3. Wysokość opłat za świadczone przez pralnię usługi określa cennik pralni.
4. Opłata za usługę pobierana jest przed lub po wykonaniu usługi.
5. Pralnia nie odpowiada za wady powstałe podczas procesu technologicznego czyszczenia odzieży oznakowanej P A, a spowodowane zastosowaniem przez producenta materiałów, które nie nadają się do tego rodzaju czyszczenia.
6. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za użyte przez producenta odzieży, np. guziki, dodatki krawieckie, aplikacje nieodporne na zlecony przez niego proces prania dla danej rzeczy.
7. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam odzieży gdy plamy są stare lub uprzednio zaprane.
8. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia garderoby, odszkodowanie dla klienta stanowi kwota będąca równowartością zakupu danej odzieży.
9. W przypadku nie odebrania garderoby w ciągu 30 dni od wyznaczonego terminu, pralnia nalicza 50 groszy za każdy dzień tytułem przechowywania. Po upływie 3 miesięcy odzież ulega likwidacji.
10. Odzieży bez paragonu-zlecenia nie wydajemy.
11. Odzież skórzana, futra naturalne i kożuchy prane są wyłącznie na odpowiedzialność klienta.
12. Pralnia może odmówić wykonania usługi.
13. Prawo do reklamacji przysługuje w dniu odbioru garderoby.